Ședința Consiliului Audiovizualului din 11 noiembrie 2022

11.11.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

N. OPREA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, urmare a autosesizării președintei CA, Liliana VIȚU-EȘANU
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „OLVELTEL” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media: „TV SAT” SRL, „STV IT Company” SRL, „INTERVAL-TV” SRL, „CVINTA-GRUP” SRL, „BRAVOS-CONECT” SRL și „CAZMAREX” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

M. MAȘAEV

Cu privire la examinarea și avizarea repetată a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor în anul 2024
Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Regulamentului privind conținuturile audiovizuale
Responsabil de pregătire: SJ

M. MAȘAEV

Cu privire la inițierea consultărilor publice asupra Metodologiei de monitorizare a discursului care incită la ură în conținuturile media audiovizuale
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse