Ședința Consiliului Audiovizualului din 12 mai 2023

12.05.2023

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii media audiovizuale de televiziune pentru anul 2022
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 75 din 17.03.2023 („Nika TV Media”)
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la finalizarea unor proceduri administrative („ATV COGUK”, „REN Moldova”)
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată furnizorului de servicii media audiovizuale „Reforma Art” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Radio Plai” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Plai”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberată AO „People for Free Media” pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Cotidianul TV – CTV”
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la proiectul deciziei pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029
Responsabil de pregătire: DLF

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Vocea Basarabiei TV”, ca urmare a petiției Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. SECRIERU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 90 din 31.03.2023 („Cotidianul TV – CTV”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova
Responsabil de pregătire: SJ

G. CHIȚANU

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotârâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse