Ședința Consiliului Audiovizualului din 14 iulie 2023

14.07.2023

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a sesizării dlui Ion Chicu
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 108 din 21.04.2023 („ORIZONT TV”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în privința furnizorului de servicii media „Bravo TV” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „A. Video-Content” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029
Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „OLVELTEL” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: SJ

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de Dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului coordonată de către Ministerul Afacerilor Interne
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse