Ședința Consiliului Audiovizualului din 16 septembrie 2022

16.09.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului Audiovizualului
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „SPECTRAL GRUP” SRL
Responsabil de pregătire: DACD
Diverse