Ședința Consiliului Audiovizualului din 17 martie 2023

17.03.2023

N. OPREA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 53 din 17.02.2023 (TV-Găgăuzia)
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate  „Media Content Distribution” SRL
Responsabil de pregătire: DLF
Diverse