Ședința Consiliului Audiovizualului din 18 noiembrie 2022

18.11.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” urmare a petiției dlui Vitalie Grabovschi
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului furnizorului de servicii media audiovizuale „Nika TV Media” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 319 din 21 octombrie 2022 (IP Compania „Teleradio-Moldova”)
Responsabil de pregătire: DLF

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune ÎM „MOLDCELL” SA și „TEODAD” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

L. GUȚU

Cu privire la examinarea demersului Un Women referitor la mediatizarea unui spot
Responsabil de pregătire: SPP
Diverse