Ședința Consiliului Audiovizualului din 2 septembrie 2022

02.09.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

Conf. univ. dr. hab. în filologie V. MOLEA V. CECAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitoriz[rii unor servicii media audiovizuale de televiziune la capitolul protejarea patrimoniului lingvistic și cultural-național – art. 19 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța

Responsabil de pregătire: DCSMA

V. CECAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța

Responsabil de pregătire: DCSMA

L. GUȚU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța

Responsabil de pregătire: DCSMA

L. GUȚU

Cu privire la examinarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022

Responsabil de pregătire: SPP

L. GUȚU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „General Media Group Corp.” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Publika TV”

Responsabil de pregătire: SPP

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV-BOX” SRL

Responsabil de pregătire: DACD

Gr. CHIȚANU

Cu privire la modificarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale

Responsabil de pregătire: SJ

Gr. CHIȚANU

Cu privire la examinarea demersului Curții Constituționale nr. PCC-01/86a/340 din 04 august 2022

Responsabil de pregătire: SJ

Diverse