Ședința Consiliului Audiovizualului din 20 ianuarie 2023

20.01.2023

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 12:00

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petițiilor dlui Vitalie Grabovski
Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media de televiziune „ITV”,  ca urmare a sesizării Asociației Obștești ,,Centrul pentru Jurnalism Independent”
Responsabil de pregătire: DCSMA

M. MARCU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Prime”, ca urmare a sesizării Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. PLEȘCA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului  media audiovizual de televiziune „TV8”, ca urmare a sesizării dnei Stela Munteanu
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie („Vocea Speranței”, ,,Love Radio”, ,,Orizont TV”, ,,Cinema 1”, ,,Ruskii Hit”)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la aprobarea modelului Raportului de activitate anual al furnizorilor de servicii media
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la aprobarea Modelului Raportului anual al distribuitorilor de servicii media
Responsabil de pregătire: DACD
Diverse