Ședința Consiliului Audiovizualului din 21 aprilie 2023

21.04.2023

S. SECRIERU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 90 din 31.03.2023 („Exclusiv TV”,  „PRO TV CHIȘINĂU”, „Canal Regional”, „ITV”, „Moldova-2”, „Cotidianul TV – CTV, „PEH TV”, „N4”, „GLOBAL 24”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. PLEȘCA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 70 din 03.03.2023 („Cinema 1”)
Responsabil de pregătire: DCSMA

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „STV IT COMPANY” SRL
Responsabil de pregătire: DACD
Diverse