Ședința Consiliului Audiovizualului din 21 noiembrie 2022

21.11.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 12:30

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV” urmare a petiției dlui Vitalie Grabovschi
Responsabil de pregătire: DCSMA