Ședința Consiliului Audiovizualului din 21 octombrie 2022

24.10.2022

Ordinea de zi

V. PLEȘCA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale „RTR Moldova”, „Cinema 1” și PEH TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe, prevăzută în conținutul licențelor de emisie
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 297 din 16 septembrie 2022
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 312 din 07 octombrie 2022
Responsabil de pregătire: DLF

Gr. CHIȚANU

Cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027
Responsabil de pregătire: SJ

L. GUȚU

Cu privire la examinarea demersurilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111 Telefonul Copilului de mediatizare a unor spoturi
Responsabil de pregătire: SPP
Diverse