Ședința Consiliului Audiovizualului din 28 octombrie 2022

28.10.2022

Ordinea de zi

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, la capitolul respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale
Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCEAN

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „NTV Moldova”, urmare a petiției Asociației Obștești Comunitatea „WatchDog.MD”
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor media audiovizuale de televiziune „TVR Moldova”, urmare a petiției directoarei Centrului de Reabilitare pentru Copii, Ecaterina Gîncotă
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției dlui Vitalie Grabovschi
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată PP „Exclusiv media” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV”
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 297 din 16 septembrie 2022 („RU-TV Moldova”)
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ALIANȚA-TV” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

L. GUȚU

Cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul III al anului 2022
Responsabil de pregătire: SPP

L. GUȚU

Cu privire la examinarea demersului Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor în Moldova (UN Women) de mediatizare a campaniei „16 Zile de Activism împotriva Violenţei în Bază de Gen”
Responsabil de pregătire: SPP
Diverse