Ședința Consiliului Audiovizualului din 23 decembrie 2022

23.12.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

L. GUȚU

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2023

Responsabil de pregătire: SPP

V. STEȚCAIA

Cu privire la monitorizarea furnizorilor publici și privați naționali de servicii media de televiziune la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a)-c), alin. (4), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „TV8”, ca urmare a sesizării dnei Fulga Grabovski
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea petițiilor din partea dnei Fulga Grabovski, a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Vlad Batrîncea și a dlui Gheorghe Cavcaliuc
Responsabil de pregătire: DCSMA

N. OPREA

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Exclusiv TV”, ca urmare a sesizării Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”
Responsabil de pregătire: DCSMA

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „RTR Moldova”, „GN TV”, „ATV”, „Busuioc TV”, „LEGAL TV”, „Media TV”, „ORIZONT TV”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV Elita” și „ZONA M”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „ORANGE MOLDOVA” SA
Responsabil de pregătire: DACD

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei  Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 369 din 09.12.2022 („Media Resurse” SRL)
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „Vocea Media” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „Nika TV Media” SRL pentru serviciul de televiziune „Nika TV”
Responsabil de pregătire: DLF

Gr. CHIȚANU

Cu privire la inițierea consultărilor publice pe Regulamentul comunicărilor comerciale  audiovizuale
Responsabil de pregătire: SJ

Gr. CHIȚANU

Referitor la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 110 din 08.04.2022 cu privire la aprobarea criteriilor privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”
Responsabil de pregătire: SJ

Diverse