Ședința Consiliului Audiovizualului din 23 septembrie 2022

23.09.2022

Agenda ședinței

Mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 Ora: 11:00

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră, la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, urmare a sesizării A.O. „WatchDog.MD”

Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la examinarea petiției dlui Roman Bubnov („Vocea Basarabiei TV”)

Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în baza Deciziei CA nr. 278 din 26.08.2022 („NOROC MEDIA” SRL)

Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la aprobarea proiectului definitivat al Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune, urmare a consultărilor publice

Responsabil de pregătire: DACD

Diverse