Ședința Consiliului Audiovizualului din 30 mai 2024

30.05.2024

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 112 din 19 aprilie 2024
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a petiției din partea președintelui Partidului Politic MAN, Ion Ceban
Responsabil de pregătire: DCSMA

D. BALICA

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a petiției din partea dlui Iurii Topala
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. GRECU

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră „JURNAL FM”, ca urmare a petiției din partea Asociației Obștești „Femei pentru Femei”
Responsabil de pregătire: DCSMA

T. CANȚER

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului distribuitorului de servicii media „SPECTRAL GRUP” SRL, ca urmare a petițiilor din partea dlui Sergiu Ianciuc și „Content Media” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor distribuitori de servicii media pentru anul 2023
Responsabil de pregătire: DACD

M. MAȘAEV

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la medicamente
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse