Ședința Consiliului Audiovizualului din 26 ianuarie 2024

29.01.2024

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul IV al anului 2023
Responsabil de pregătire: SPP

S. SECRIERU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 406 din 08 decembrie 2023
Responsabil de pregătire: DCSMA

E. COVACI

Cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberate „Studio-L” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune  „Studio-L”
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la examinarea rezultatelor controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 266 din 25 august 2023
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate unor furnizori de servicii media audiovizuale
Responsabil de pregătire: DLF

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de Lege privind stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar)
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse