Ședința Consiliului Audiovizualului din 26 mai 2023

26.05.2023

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale unor furnizori privați de servicii de radiodifuziune sonoră pentru anul 2022
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „Viziunea Liberă” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Global 24”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererilor de prelungire a licențelor de emisie eliberate furnizorilor de servicii media  „Premier Media” SRL și „Urania FM” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie ÎCS „Reforma Art” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la proiectul deciziei de aprobare a Regulamentului privind organizarea concursului pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029
Responsabil de pregătire: DLF

V. BUJNIȚA

Cu privire la Registrul serviciilor media audiovizuale care nu se află în jurisdicția Republicii Moldova și sunt retransmise pe teritoriul Republicii Moldova
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a discursului de ură în conținuturile media audiovizuale
Responsabil de pregătire: SJ
Diverse