Ședința Consiliului Audiovizualului din 28 aprilie 2023

28.04.2023

E. COVACI

Cu privire la examinarea rapoartelor anuale de activitate ale furnizorilor privați de servicii media audiovizuale pentru anul 2022
Responsabil de pregătire: DLF

E. COVACI

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „Univers-FM Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Focul din Vatră”
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie eliberate AO „Autonomia Noastră” pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Jean”
Responsabil de pregătire: DLF

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea rapoartelor de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „Cotidianul TV – CTV”, „Mega TV”, „TV-DROCHIA”, „FAMILIA”, „ITV”, „N4”, „Noroc TV”, „NTS”, „Orhei TV” și „PEH TV”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DACD

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „MOLDCELL” SA
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului Hotărârii Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public
Responsabil de pregătire: SJ

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în trimestrul I al anului 2023
Responsabil de pregătire: SPP
Diverse