Ședința Consiliului Audiovizualului din 31 martie 2023, partea I

31.03.2023

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 29 din 27.01.2023 (Canal 5, CANAL 2, CANAL 3, MEGA TV, Familia, Cinema 1)
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 41 și 42 din 10.02.2023 (Orizont TV)
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. TONU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 54 din 17.02.2023 (Canal 5, Cinema 1, Exclusiv TV, ITV, Orizont TV, PEH TV, TVC 21)
Responsabil de pregătire: DCSMA

M. MARCU

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 26 din 27.01.2023 (10 TV)
Responsabil de pregătire: DCSMA

A. ANTOCIAN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 43 din 10.02.2023 (Exclusiv TV)
Responsabil de pregătire: DCSMA

I. HABRAVAN

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media ,,VOCEA MEDIA” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

I. HABRAVAN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexele regionale
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la inițierea consultărilor publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie
Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „UPLINK” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

V. BUJNIȚA

Cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „INTERVAL-TV” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

E. RUSU

Cu privire la activitatea distribuitorilor de servicii media „ARAX-IMPEX” SRL, „TV-BOX” SRL, „OLDIMA” SRL, „TVOTT” SRL, ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „Sun communications” SRL, ÎM „MOLDCELL” SA, „TERINIS-PLUS” SRL, „BETATVCOM” SRL și „MOLDTELECOM” SA
Responsabil de pregătire: DACD

G. CHIȚANU

Cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
Responsabil de pregătire: SJ

S. LUCINSCAIA

Cu privire la examinarea Raportului cu privire la activitatea financiară pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
Responsabil de pregătire: SF
Diverse