Sedința publică a Consiliului Audiovizualului din 10 februarie 2023

10.02.2023

S. MARTIN

Cu privire examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate „Media Content Distribution” SRL și „Radio Top” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la retragerea licenței de emisie eliberate „Teleproiect” SRL pentru serviciul de televiziune „REN Moldova”
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în privința furnizorilor de servicii media „VOCEA MEDIA” SRL și „NIKA TV MEDIA” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

T. CANȚER

Cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „ANDRIDAN IMPEX” SRL
Responsabil de pregătire: DACD

A. CORCODEL

Cu privire la examinarea raportului de monitorizare a serviciilor media audiovizuale „SOR-TV”, „ALBASAT”, „BAS TV”, „10 TV”, „AXIAL TV”, „Canal Regional”, „CANAL 2”, „CANAL 3”, „Canal 5” și „Cinema 1” la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
Responsabil de pregătire: DACD

V. PLEȘCA

Cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 390 din 23.12.2022 (Cinema 1)
Responsabil de pregătire: DCSMA

V. STEȚCAIA

Cu privire la monitorizarea serviciului media audiovizual de televiziune „Jurnal TV”, ca urmare a sesizării dlui Vitalie Grabovski
Responsabil de pregătire: DCSMA
Diverse