Sedința publică a Consiliului Audiovizualului din 17 februarie 2023

17.02.2023

L. GUȚU

Cu privire la examinarea Raportului de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
Responsabil de pregătire: SPP

S. SECRIERU

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Prime”, ca urmare a sesizării dlui Ștefan Orbu
Responsabil de pregătire: DCSMA

S. MARTIN

Cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului „Vocea Media” SRL
Responsabil de pregătire: DLF

S. MARTIN

Cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate „Liberadio” SRL și IP Studio de Televiziune „Viziunea Liberă”
Responsabil de pregătire: DLF
Diverse