Membri

Consiliul Audiovizualului (CA) este constituit din 7 membri:

 

  • 3 membri propuși de fracțiunile parlamentare, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției parlamentare;
  • un membru propus de Președintele Republicii Moldova;
  • un membru propus de Guvern;
  • 2 membri propuși de organizații ale societății civile, reprezentative pentru domeniul serviciilor media audiovizuale.

 

Membrii CA sunt desemnați prin hotărârea Parlamentului, pentru un singur mandat de 6 ani. Ei nu reprezintă entitatea care i-a desemnat şi îşi onorează atribuţiile în conformitate cu legea, fiind liberi de influenţa oricăror alte entităţi publice sau private. 

 

CA este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte aleşi prin vot secret de cel puţin 5 membri ai Consiliului.

Liliana Vițu
Președintă

Master în Studii europene moderne la Universitatea Metropolitană din Londra, licență în Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat a Moldovei și școala BBC Radio la București. Și-a început cariera în 1999 în calitate de corespondentă BBC World Service în Moldova. Experiența recentă include consultanță în dezvoltare media pentru Thomson Reuters Foundation, PNUD Uzbekistan, OSCE Tajikistan și lucru ca directoare de proiect pentru Internews în Kârgâzstan. A fost directoarea Departamentului de știri și dezbateri la postul public TV „Moldova 1”. 

Descarcă CV
Aneta Gonța
Vicepreședintă

Doctor în Politologie și Magistru în Jurnalism și Științe ale Comunicării. Lectoră universitară, cercetătoare media, formatoare în domeniul educației media, jurnalistă. Colaborări cu Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Programul Mass-media al Fundației Soros-Moldova, Agora Francophone, Deutsche Welle Akademie.

Descarcă CV
Ruslan Mihalevschi
Membru

Licențiat în Istorie, cu numeroase stagii în Polonia, Belgia, Slovacia, SUA și alte țări. Și-a început cariera în calitate de reporter în presa regională. De mai mulți ani a activat drept media manager, inclusiv în funcția de redactor-șef. În calitate de cercetător mass-media, trainer și consultant a colaborat cu Centrul pentru Jurnalism Independent, Media Center Transnistria, Centrul Investigațiilor Jurnalistice, Thomson Foundation și Asociația Presei Independente.

Descarcă CV
Tatiana Crestenco
Membru

Master în Drepturile Omului și licențiată în Drept, Specialist în asistență socială. A participat la procesul de pregătire a Raportului de Evaluare Periodica Universală, dar și la raportarea situației în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova la nivelul ONU. A fost membru al grupului de lucru privind implementarea „Strategiei de reformă a sectorului justitiei”; grupul de lucru privind „Justiția pentru copii”; grupul de lucru privind implementarea „Planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului”. De asemenea, a colaborat cu UNICEF, Fundația Soros-Moldova, Oficiul Avocatului Poporului și Parlamentul Republicii Moldova.

Descarcă CV
Eugeniu Rîbca
Membru

Master și licență în Drept. De la începutul carierei, interacționează cu serviciile media audiovizuale din Republica Moldova, participând la crearea și îmbunătățirea cadrului juridic al mass-media. A îmbinat de-a lungul anilor activitatea didactică și serviciile prestate organizațiile societății civile, Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova, Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Asociației Obștești Centrul pentru Inițiative Europene „EuroPass” și „Business News Service” SRL.

Descarcă CV
Larisa Turea
Membru

Licențiată în Jurnalism. Scrie, crează, montează, cercetează, critică și analizează. Lector superior la Facultatea de Jurnalism de la USM și Colaborator al catedrei de sociologie a ASEM. A îmbogățit lumea teatrului și artei din Republica Moldova de-a lungul carierei sale prin colaborările cu Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”, Comisia pentru Cultură a Consiliului Europei, Festivalul International de Film din Cannes, Franța. La acestea se adaugă și publicații, precum Cartea foametei și ABC Doga, un destin în Do major.

Descarcă CV
Orest Dabija
Membru

Master în Științe umaniste și Științe economice și licențiat în Istorie și Științe economice. Printre funcțiile ocupate se numără: Lector la Institutului de stat de Relații Internaționale din Moldova; Președinte al Consiliului de Administrație al „Moldova-Film” SA și „Circul SA”; Șef al Direcției Cooperare Internațională din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova; Membru al Consiliului de Administrație al HUB-ului creativ ARTCOR; Consiliului Filatelic Național ș.a.

Descarcă CV