PROCESUL-VERBAL nr. 15
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 04 aprilie 2022

04.04.2022