PROCESUL-VERBAL nr. 15
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 21 aprilie 2021

21.04.2021