PROCESUL-VERBAL nr. 16
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 10 iulie 2020

10.07.2020