PROCESUL-VERBAL nr. 17
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 12 mai 2021

12.05.2021