PROCESUL-VERBAL nr. 17
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 23 iulie 2020

23.07.2020