PROCESUL-VERBAL nr. 18
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 11 august 2020

11.08.2020