PROCESUL-VERBAL nr. 18
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 22 aprilie 2022

22.04.2022