PROCESUL-VERBAL nr. 19
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 25 august 2020

25.08.2020