PROCESUL-VERBAL nr. 19
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 27 mai 2021

27.05.2021