PROCESUL-VERBAL nr. 20
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 08 iunie 2021

08.06.2021