PROCESUL-VERBAL nr. 20
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 16 mai 2022

16.05.2022