PROCESUL-VERBAL nr. 20
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 26 august 2020

26.08.2020