PROCESUL-VERBAL nr. 21
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 16 iunie 2021

16.06.2021