PROCESUL-VERBAL nr. 21
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 27 mai 2022

27.05.2022