PROCESUL-VERBAL nr. 22
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 24 iunie 2021

24.06.2021