PROCESUL-VERBAL nr. 23
al ședinței extraordinare a Consiliului Audiovizualului
din 24 iunie 2021

24.06.2021