PROCESUL-VERBAL nr. 23
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 10 iunie 2022

10.06.2022