PROCESUL-VERBAL nr. 24
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 14 iunie 2019

14.06.2019