PROCESUL-VERBAL nr. 24
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 23 septembrie 2020

01.10.2020