PROCESUL-VERBAL nr. 25/1
al ședinței Consiliului Audiovizualului
din 19 iunie 2019

19.06.2019