PROCESUL-VERBAL nr. 26
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 02 iulie 2019

02.07.2019