PROCESUL-VERBAL nr. 27
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 08 iulie 2022

08.07.2022