PROCESUL-VERBAL nr. 28
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 15 iulie 2022

15.07.2022