PROCESUL-VERBAL nr. 28
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 21 octombrie 2020

21.10.2020