PROCESUL-VERBAL nr. 29
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 19 iulie 2019

19.07.2019