PROCESUL-VERBAL nr. 2
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 19 ianuarie 2022

19.01.2022