PROCESUL-VERBAL nr. 2
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 22 ianuarie 2021

22.01.2021