PROCESUL-VERBAL nr. 2
al ședinței publice a Consiliului Audiovizualului
din 23 ianuarie 2020

23.01.2020